Hvad kan vi hjælpe med?

Cool kids - Samtalegruppe for børn med angst

Center For Børn og Forebyggelse tilbyder samtalegruppe for børn og deres forældre i alderen 6-12 år i det evidensbaserede program Cool kids

Programmet Cool Kids henvender sig til børn og deres forældre, som oplever barnets angst som en styrende faktor i familien og for barnet selv i en sådan grad, at man kan tale om at angsten hæmmer barnets trivsel.

I kan læse mere om Cool Kids for børn i alderen 6-12 år samt deres forældre i denne folder.

Nyt tilbud: Center for Børn og Forebyggelse tilbyder nu også Cool Kids ASF, som er et samtaleforløb, der er særligt tilpasset børn i alderen 9-12 år med autismespektrumforstyrrelser. I kan læse mere om tilbuddet her.

Målgruppe

Børn i alderen 6-12 år samt deres forældre.

Formål

Angst kan blive en stor barriere for et barns trivsel og livsudfoldelse. Formålet med Cool kids angstgrupper er at forebygge, at angsten bliver en alvorlig hindring for dit barns udvikling og trivsel.

Indhold

Forskning viser, at angstlidelse i barndommen er en af de hyppigste lidelser. I Cool kids arbejder vi målrettet med børnenes angstproblematikker og giver dig og dit barn indsigt og forståelse for angstens natur, og for hvilke strategier, I kan bruge. Den bedste måde at komme angsten til livs på, er ved at udfordre den og ved at blive i situationer, der virker skræmmende for herigennem at lære, at det er ufarligt. Eksponeringen sker naturligvis gradvist og i tæt samarbejde med dig og dit barn.

Forløbsbeskrivelse

Cool kids er et veldokumenteret og evidensbaseret forløb, som tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi. Forløbet strækker sig over 10 sessioner. Forløbet er gruppebaseret, og der er plads til 6 børn og deres forældre i hvert forløb. Der afholdes forsamtaler forud for hvert forløb, således at vi kan afdækkes, om der er tale om en angstproblematik. Der vil være opsamlingssessioner 3, 6 og 9 måneder efter endt forløb, således at vi sikrer en fortsat ændring i det angste tankemønster. De yngste børn (6-8-årige) tilbydes et mini Cool kids forløb i reduceret og tilpasset omfang.

Ramme for samarbejde

Vi forventer, at forældre og børn deltager i alle gruppegangene, og at I afsætter tid til at arbejde med hjemmeopgaver mellem gruppegangene.

Kontakt til Ása og Susanne

Ása Egholm, telefon 29 49 87 80, Mail aeg@ishoj.dk

Susanne Pliniussen, telefon 40 16 31 22, mail 35472@ishoj.dk

Cool kids forløb annonceres på ForældreIntra på skolerne i Ishøj og Vallensbæk, når der er ledige pladser. Forældrene kan derefter rette direkte henvendelse til gruppelederne. Det er ligeledes muligt for både psykologer og lærere at kontakte gruppelederne ved bekymring for en angstproblematik hos et barn.


Kontakt

Center for Børn og Forebyggelse

Ishøj Store Torv 20, 4. sal
2635 Ishøj

Tlf. 43577580Skriv til Center for Børn og Forebyggelse via Digitalpost (e-boks)

Skriv via Digitalpost (e-boks) hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 19. maj 2017