Hvad kan vi hjælpe med?

Bygnings- og boligregister - BBR

BBR står for Bygnings- og Boligregistret, som er et landsdækkende register der indeholder data om samtlige af landets bygninger og boliger

Oplysningerne i BBR anvendes både af de statslige, regionale og kommunale myndigheder samt af forsyningsselskaber samt private virksomheder, som f.eks ejendomsmæglere og realkreditinstitutter.

De oplysningerne BBR indeholder, er bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer. Man skal være opmærksom på at oplysningerne i BBR afspejler de faktiske, fysiske forhold, samt de forhold, der eventuelt ikke er godkendte endnu.

Hvem har ansvar for registret?
Som bygnings- eller boligejer er det dit ansvar løbende at holde øje med om oplysningerne på din BBR er korrekte, men det er den enkelte kommune, der har ansvaret for registreringen i BBR. Oplysningerne i BBR skal altid stemme overens med de faktiske forhold på ejendommen. Derfor er det vigtig, at ejeren giver kommunen besked, hvis der sker ændringer på ejendommen i forhold til, hvad der står registreret i BBR.

Hvad har du pligt til at indberette?
De oplysninger, som du har pligt til at indberette til BBR, er den gældende lovbekendtgørelse 1080 af 2013.

af bekendtgørelse nr. 1010 af 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR).

De oplysninger, der skal indberettes, er bl.a.:

  • Opførelsesåret
  • Om- og tilbygningsår
  • Bebygget areal
  • Antal etager
  • Samlet boligareal
  • Samlet erhvervsareal
  • Areal af udnyttet tagetage
  • Areal af udestue
  • Tagdækningsmateriale
  • Energiforsyning

Hvornår får du en BBR-meddelelse?
BBR-meddelelsen udsendes til ejere af fast ejendom, det kan eventuelt være i forbindelse med køb af ejendom, samt når der er foretaget ændringer i de registrerede oplysninger på ejendommen.

Hvordan får du en BBR-meddelelse?
Hvis du har brug for at få en ny BBR-meddelelse, kan du med dit NemID få fat i din BBR-meddelelse følgende steder:

Du kan også henvende dig til Ishøj Kommune på telefon 43577500. 

Den offentlige informationsserver OIS
SKAT´s hjemmeside

Hvis der er fejl i BBR meddelelsen?
Hvis der er fejl i din BBR-meddelelsen, skal ændringer påføres meddelelsen og sendes til Plan-, Bygge- og Miljøcenteret, Store torv 20 (sal 7), 2635 Ishøj eller på mail pbm@ishoj.dk. Der vil blive fremsendt en ny BBR-meddelelse til ejer(e) af ejendommen.

Bygnings- og Boligregistret
Du kan holde dig orienteret om aktuelle emner vedrørende BBR fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kommune Holding og KMD via hjemmesiden BBR.dk. Siden henvender sig til ejere, kommuner og teknikere.

Kontakt

Center for Ejendomme og Byggesager

Ishøj Store Torv 20, 3. sal
2635 Ishøj

ceb@ishoj.dk

Tlf. 43577575Åbningstider:
Mandag - onsdag 8 - 15.30
Torsdag 15 - 16.30
Fredag 10 - 13

Senest opdateret 26. november 2015