Hvad kan vi hjælpe med?

Byggetilladelse til legepladser

Inden du går i gang med at lave en legeplads, skal du have en byggetilladelse fra kommunen

Læs her, hvordan du gør

Du skal have en byggetilladelse, hvis du skal etablere og indrette en legeplads med redskaber som for eksempel gynger, rutsjebaner, svævebaner, karruseller, vipper, legetårne, klatrenet, klatrevægge, motionsredskaber, skatebordbaner og diverse redskaber på naturlegepladser.
 

Ansøg om byggetilladelse via www.BygogMiljø.dk

 

Du kan også ringe til:

Ishøj Kommune, Plan-, Bygge–og Miljøcenter
tlf. 43 57 75 10.
Tlf. tid: mandag – onsdag 13-15.30, torsdag kl. 9.00-17.00, fredag kl. 9.00 – 13.30 eller sende en mail til Plan-, Byg og Miljøcenteret

Du skal sende følgende materialer sammen med din ansøgning
• Ansøgningsskema sammen med en evt. fuldmagt fra ejeren
• Relevant tegningsmateriale, der afspejler de forhold, der har sikkerhedsmæssig betydning.
• Situationsplan som viser, hvor legepladsen/redskabet er etableret samt opstalter.
• Certifikater for samtlige legeredskaber og for faldunderlag.
 

Materialet skal sendes til:

Mailadresse: pbm@ishoj.dk

Plan-, Bygge- og Miljøcenter
Ishøj Rådhus
Ishøj Store Torv 20, etage 7
2635 Ishøj

Ved terrænforandringer skal dette oplyses til kommunen med en beskrivelse af forholdene, samt hvordan det forventes planlagt at tilpasse legepladsen i terræn.

Har man dokumentation for, at redskabet opfylder kravene i DS/EN 1176, skal denne vedlægges. Det kan være certifikater som fortæller om de forskellige redskabers testforhold. Herefter vurderer kommunen det fremsendte materiale og giver byggetilladelsen. Når arbejdet er udført, er det kommunen, der skal udstede en tilladelse til, at legepladsen kan tages i brug.
Du kan også læse mere om legepladser i folderen om legepladser.

Foldere om legepladser

Kontakt

Center for Ejendomme og Byggesager

Ishøj Store Torv 20, 3. sal
2635 Ishøj

ceb@ishoj.dk

Tlf. 43577575Åbningstider:
Mandag - onsdag 8 - 15.30
Torsdag 15 - 16.30
Fredag 10 - 13

Senest opdateret 8. april 2015