Hvad kan vi hjælpe med?

Borgermøde om ny skov og renovering af gadekæret i Ishøj Landsby

Ishøj Kommune planter ny stor skov og renoverer gadekæret og inviterer i den anledning til borgermøde den 9. november klokken 19-21. Her kan du høre mere om de to projekter og stille spørgsmål

26 hektar – eller det der svarer til 35 fodboldbaner. Så meget skov vil der i de kommende år vokse frem i den vestlige del af Ishøj Kommune. Den nye skov er finansieret af Banedanmark som erstatning for fredet skov, der er blevet ryddet i andre kommuner i forbindelse med anlæggelsen af den kommende København-Ringsted-bane.

”Nu går der jo en del år, før vi for alvor får glæde af et nyt, frodigt skovareal. Men jeg tillader mig alligevel allerede nu at være glad for, at vi her i Ishøj får endnu et rekreativt område, hvor man kan gå eller løbe en tur og få frisk luft,” siger borgmester Ole Bjørstorp, som selv deltager på borgermødet om det nye skovområde, der kommer til at bestå af forskellige trætyper, lysninger og vandhuller, som skaber et varieret skovmiljø.

Med tanke på klimaet

Den nye skov skal ikke blot være med til at understrege, at Ishøj er en grøn og blå kommune med vådområder, mark og skov på mere end 75 procent af sit areal. Klimatilpasning er nemlig også en vigtig del af det nye skovområde.

Planen er at anlægge et sølandskab i skoven, som skal aflaste regnvandssystemet og være med til at forhindre oversvømmelser ved Ishøj Sø. Derudover er der tanker om at slynge Baldersbækken og gøre skrænterne mindre stejle. På den måde bliver vandet tilbageholdt og vil i perioder kunne oversvømme de lavere skrænter, så der opstår flere levesteder for planter og dyr.

Grønt og blåt gadekær

Den nye skov er ikke det eneste grønne projekt i kommunen, som du vil kunne høre oplæg om den 9. november. Der vil nemlig også blive fremlagt to forskellige forslag til, hvordan et grønnere og mere blåt gadekæret i Ishøj Landsby kunne se ud. Det ene af disse forslag indebærer en frilægning af en del af Baldersbækken.

Borgermøde den 9. november

Mandag den 9. november klokken 19-21 kan du på borgermødet i Ishøj Forsamlingshus høre mere om tankerne bag den nye skov, tidsperspektiver og selvfølgelig stille spørgsmål. Du kan læse mere om den nye skov på www.ishoj.dk/skovrejsning.

Aftenens program:

Kl. 19.00 Velkomst og baggrund for etablering af ny skov ved borgmester Ole Bjørstorp 
Kl. 19.10 Generelle ønsker til bynære skove ved rådgiver prof. MDL Anders Busse Nielsen
Kl. 19.20 Gennemgang af landskabsplanen ’Skovlandskabet’ ved rådgiver prof. MDL Anders Busse Nielsen og landskabsarkitekt MDL Nané Køllgaard Pedersen
Kl. 19.40 Spørgsmål og kommentarer
Kl. 20.00 Pause
Kl. 20.15 Renovering af gadekæret i Ishøj Landsby ved formand for Teknik- og Miljøudvalget Poul Rikardt Jørgensen
Kl. 20.25 Gennemgang af forslag til gadekæret ved Dan Hasløv, Hasløv & Kjærsgaard, Byplankonsulenter, Arkitekter MAA
Kl. 20.45 Spørgsmål og kommentarer               
Kl. 20.55 Afrunding 

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl. 15.00-16.30
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 9. november 2015