Hvad kan vi hjælpe med?

Børnehuset Bøgely søger to pædagoger

Børnehuset Bøgely søger hurtigst muligt, to uddannede pædagoger på 35 timer og 37 timer om ugen

Bøgely er en 0 – 6 års daginstitution, normeret til 151 børn. 

Bøgely består af vuggestueafdeling med fire børnegrupper og børnehaveafdeling med fem børnegrupper, fordelt på tre huse, der ligger dør om dør.

Vi tilbyder:

 • Børnegrupper der er aldersintegrerede fra 0 – 3 år og fra 3 – 6 år, med fast tilknyttet personale.
 • Arbejde med læringsmiljøer, hvor konteksten er den pædagogiske organisering og fællesskab.
 • Et dynamisk arbejdsmiljø med ca. 30 nye kollegaer, deriblandt folk i løntilskud, Pau – og pædagog studerende, vikarer og køkkenpersonale.
 • Et nærmiljø, der byder på mange muligheder for den pædagogiske udfoldelse.
 • En travl og spændende hverdag, med mange opgaver og udfordringer. 
 • Mulighed for deltagelse i forskellige faglige arbejdsgrupper.
 • Pædagogisk indsats omkring bevægelse, inklusion, sprog, den pædagogiske begrundelse, ICDP mm.
 • Et lærende arbejdsmiljø.

Profil, 37 timers stillingen:

 • Stillingen ønskes besat af uddannet pædagog, med erfaring fra arbejdet på daginstitutionsområdet
 • Du skal kunne afholde forældresamtaler og være bevidst om det gode forældresamarbejde.
 • Du skal kunne reagere og agere på børns forskellige behov.
 • Kunne være primus motor i tilrettelæggelsen af processer, møder og aktiviteter
 • Du skal kunne arbejde systematisk med mål, planer og ressourcer.

For begge stillinger forventer vi, kollegaer der:

 • har udbytte, kvalitet og effektivitet for øje.
 • kan møde i tidsrummet 6.30 -17.
 • Kan bevare overblikket og sikre børns trivsel, også på travle dage.
 • har sine faglige begrundelser i orden og kan begrunde egne og institutionens valg og metoder.
 • har en pædagogik, der er funderet i den anerkendende og inkluderende tilgang til både børn, forældre og kollegaer jf. principperne i ICDP.
 • ser sig selv som rollemodel for både børn, kollegaer og forældre.
 • er bevidsthed på at give til – og drage nytte af fællesskabet.
 • har set og læst vores hjemmeside på www.ishoj.dk (vælg genvejstast og søg efter Bøgely).
 • Og endelig at I har læst børn og ungepolitikken (findes på Ishøj kommunes hjemmeside), som er vores overordnede styringsredskab.

Kontakt: Leder, Grete Jørgensen, tlf. 4373 5243, for yderligere informationer.
Skriftlig ansøgning med relevant CV, bilag og referencer, sendes pr mail til: 36263@ishoj.dk

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Ishøj Kommune ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og mænd uanset alder, religion, handicap og etnisk baggrund til at søge.

Senest opdateret 13. oktober 2016