Hvad kan vi hjælpe med?

Børneattester

En børneattest skal sikre, at de voksne ikke har været straffet for overgreb på børn

Læs om børneattester

Privatpersoner kan ikke selv bestille en børneattest

Som privatperson kan du ikke selv bestille en børneattest.

Når du bliver bedt om det, skal du give dit samtykke til, at børneattesten bliver udleveret af politiet.

Hvis du er tilmeldt Digital Post får du besked ad den vej, når du bliver bedt om at give dit samtykke. Ellers modtager du et brev.

På politiets hjemmeside kan du læse mere om børneattester og sagsgangen.

Hvem har pligt til at indhente børneattester?

Myndigheder, foreninger m.v. har pligt til at indhente børneattest for personer, der skal fungere som trænere, instruktører, holdledere eller lærere for børn under 15 år, herunder assistenter, vikarer, afløsere og studerende i praktik, såfremt der er tale om en fast tilknytning.

Det kan fx være:

 • skolelærere
 • fodboldtrænere
 • spejderledere
 • dagplejemødre
 • livreddere i en svømmehal
 • lektiehjælpere
 • samaritter
 • pedeller på skolen
 • ansatte m.m. i trossamfund
 • adoptionsformidlende organisationer

Pligten omfatter også familiemedlemmer over 15 år eller andre over 15 år med en relation til den ansatte eller beskæftigede, der indebærer, at også de har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år.

Myndigheder, virksomheder og foreninger kan bestille en børneattest på virk.dk

Offentlige myndigheder, private virksomheder, idrætsforeninger og andre institutioner, der vil ansætte en person eller har ansatte og frivillige, som beskæftiger sig med børn under 15 år, kan bestille en børneattest fra politiet på virk.dk.

Børneattesten indeholder oplysninger om personens seksuelle krænkelser af børn.

Positiv børneattest

En positiv børneattest omfatter oplysninger om sager, hvor der er afsagt dom om overtrædelse af en række af straffelovens bestemmelser vedrørende sædelighedsforbrydelser mod børn.

Børneattesten indeholder oplysning om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser:

 • incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
 • udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
 • blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år

Negativ børneattest

En negativ attest - eller blank attest - betyder, at den person som attesten vedrører ikke har domme om sædelighedsforbrydelser bag sig.

Læs også

Kontakt

Kultur- og Fritidscenter

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

kultur@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 19. maj 2016