Hvad kan vi hjælpe med?

Beskæring af beplantning langs veje og stier

Sådan beskærer du din beplantning mod fortov, vej eller sti

Mange steder i kommunen har hække, træer og buske bredt sig ud over fortovet og/eller vejen. Det kan genere trafikken, både for gående og kørende. I nogle tilfælde kan oversigtsforholdene være nedsat på grund af beplantningen, og det kan føre til en forringet trafiksikkerhed. Svagtseende, kørestolsbrugere og trafikanter med barnevogne har særligt behov for, at fortove og stier kan bruges i den fulde bredde.

Sådan gør du 

Vi beder dig om at beskære din beplantning mod fortov, vej eller sti som vist på skitsen:

Som grundejer har du alene ansvaret for, at beplantningen er beskåret mod fortov, vej eller sti. Sørg også for at brandhaner altid holdes fri for beplantning.

Hvad sker der, hvis jeg ikke beskærer beplantningen?

Vær opmærksom på, at hvis du ikke beskærer beplantningen, kan kommunen pålægge dig at udføre beskæringen inden en fastsat tidsfrist, som du vil blive orienteret om i et brev. Hvis du ikke overholder tidsfristen, kan kommunen i henhold til vejlovene lade beskæringen udføre på grundejerens regning.  

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9.00-15.30
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9.00-13.30.

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-tirsdag kl. 9 -15
Onsdag kl. 12-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9.00-13.30.

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl. 15.00-16.30
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-tirsdag kl. 10-14
Onsdag (kun hjælp til selvbetjening) kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 13
2635 Ishøj

Senest opdateret 16. oktober 2015