Hvad kan vi hjælpe med?

Ansøgning om byggeri

Anmeldelse af byggeri og ansøgning om byggetilladelse skal ske gennem www.BygogMiljø.dk

Anmeldelse af byggeri og ansøgning om byggetilladelse skal ske gennem www.BygogMiljø.dk , herunder:

  • Ansøgning om byggetilladelse/Anmeldelse af byggearbejder i henhold Bygningsreglement (BR10)
  • Ansøgning om byggetilladelse/Anmeldelse af byggearbejder i henhold Bygningsreglement om småhuse (BR10)
  • Dispensationsansøgning fra lov om planlægning samt byggeloven
  • Anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejde i henhold til byggetilladelse
  • Anmeldelse om påbegyndelse af kloakarbejde
  • Anmeldelse om påbegyndt sanitetsarbejde - VVS
  • Færdigmelding 

Kontakt

Center for Ejendomme og Byggesager

Ishøj Store Torv 20, 3. sal
2635 Ishøj

ceb@ishoj.dk

Tlf. 43577575Åbningstider:
Mandag - onsdag 8 - 15.30
Torsdag 15 - 16.30
Fredag 10 - 13

Senest opdateret 4. juni 2015