Hvad kan vi hjælpe med?

Akut hjælp til børn, unge og familier

Har du brug for rådgivning, vejledning eller akut hjælp? Så kan du finde det her.

Her på siden finder du råd til, hvordan du skal agere, hvis du er bekymret for et barn, eller selv er barn, ung eller forælder og har brug for råd og vejledning.

Du kan læse mere om rådgivning og akut hjælp på borger.dk.

Uden for kommunens åbningstider kan du rette henvendelse til Vestegnens politi.

Hvis du har spørgsmål til denne side, kan du kontakte Center for Børn og Forebyggelse (se nederst på siden).

Er du bekymret for et barn, eller har du brug for akut hjælp?

Her kan du melde til kommunen, når du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling af forældre eller andre opdrageres. Et barn må ikke leve under forhold, der bringer dets sundhed eller trivsel i fare.

Har du brug for akut hjælp og vejledning, og er du bekymret for et barn skal du sende en underretning til:

Skriv til underretning via Digitalpost (e-boks)

Skriv via Digitalpost (e-boks) hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Du kan også bruge vores selvbetjeningsløsning:

Underretning om udsatte børn/unge

E-mail: underretninger@ishoj.dk hvis du har spørgsmål med ikke personlige oplysninger i eller kontakt StraXen på tlf. 43 57 75 78.

Du kan læse mere om underretninger på borger.dk.

Anonym rådgivning for forældre

Har du børn op til 18 år, kan du ringe til Familieværkstedets 'Åben anonym rådgivning' og få rådgivning og vejledning. Den åbne rådgivning kontaktes på telefon 23 43 40 74. Du har mulighed for at få fem samtaler.

Anonym Ungerådgivning

Anonym Ungerådgivning er et tilbud til dig mellem 14-24 år, der har brug for en samtale med en professionel. Temaerne kan være mange, fx skilsmisse hos forældrene, konflikter derhjemme eller i skolen, tristhed, ensomhed eller mobning. Rådgivningen er anonym og bliver mellem dig og psykologen. 

Der er mulighed for op til 3 samtaler i rådgivningen og der er to psykologer tilknyttet rådgivningen.

Rådgivningen har til huse på Vallensbæk Rådhus og kan kontaktes på mail eller telefon via psykologerne: Ása Egholm og Dennis Sjøberg.

Psykolog Ása Egholm
Tlf. 29498780
E-mail aeg@ishoj.dk 

Psykolog Dennis Sjøberg
Tlf 22145221
E-mail densj@ishoj.dk

Anonym Ungerådgivning er organiseret under Center for Børn og Forebyggelse

Skilsmissegrupper

CBF har løbende børnegrupper for børn, der er berørt af skilsmisse. Børnegrupperne spænder over forskellig aldersopdeling fra gang til gang. Børnegruppen varetages af to psykologer. Alle kan henvise børn til gruppen og børnene behøver ikke være indstillet til PPR.

Forløbet består af en opstartssamtale med børn og forældre, 8 gruppegange og en afsluttende samtale med børn og forældre. Hvis forældrene har delt forældremyndighed, skal begge forældre i udgangspunktet være enige om, at børnegruppen er et godt tilbud for deres barn. Børnegruppen er tænkt som et rum for børn, hvor man kan møde andre i lignende situation og få sat ord på og delt tanker, følelser og oplevelser – både de positive og de svære.

Gruppen har til huse på Gildbroskolen, Gildbrovej 39 i Ishøj (tæt ved Ishøj station) og forældrene skal selv sørge for transport til og fra gruppen.

Tilbuddet er gratis og retter sig mod familier i både Ishøj og Vallensbæk.

I kan kontakt psykologerne, hvis I har spørgsmål eller kender til børn, der kunne have gavn af tilbuddet.

Psykolog Rebecca Skaarup-Hille
Tlf. 29 49 87 98 
E-mail 36246@ishoj.dk

Psykolog Anna Paulsen
Tlf. 29 49 87 78 
E-mail jul@ishoj.dk

Kontakt

Center for Børn og Forebyggelse

Ishøj Store Torv 20, 4. sal
2635 Ishøj

Tlf. 43577580Skriv til Center for Børn og Forebyggelse via Digitalpost (e-boks)

Skriv via Digitalpost (e-boks) hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 3. juli 2017