Hvad kan vi hjælpe med?

Afgørelse efter vandløbsloven til etablering af nødpumpestation, forhøjelse af spunsvæg, samt styring af vandstrømme i Store Vejleå

Afgørelsen skal bidrage til at oversvømmelser mindskes og vandkvaliteten forbedres

Ishøj Kommunes Klima- og Miljøudvalg vedtog den 15. juni 2016, at Ishøj Kommune som Vandløbsmyndighed giver tilladelse til styring af vandstrømme i Store Vejleå, forhøjelse af spunsvæg mellem Store Vejleå og Jægersø samt etablering af nødpumpestation i Store Vejleå. Tilladelserne er givet efter Vandløbslovens (LBK nr. 1579 af 8. december 2015) § 6 & 48 samt Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering (bekendtgørelse nr. 1780 af 16. december 2015) § 10.

Forud for tilladelserne har projekterne i Store Vejleå været fremlagt i 4 ugers offentlig høring.

Projekterne er en del af en større plan for Store Vejleå oplandet, hvor der iværksættes en række tiltag som kompensation for en indskrænkning af vandvolumenet i Vallensbæk Sø. Projekterne inkluderer etablering af nødpumpestation i Store Vejleå nær udløbet til Ishøj Havn, etablering af en aktiv styring af vandstrømme i Store Vejleå samt forhøjes en spunsvæg mod Jægersø i Strandparken. Projekterne bidrager til at mindske oversvømmelser samt forbedre vandløbskvaliteten i Store Vejleå.

Ishøj Kommunes afgørelse kan ses ved at klikke her

Bilag til afgørelsen kan ses ved at klikke her

Kortbilag til afgørelsen kan ses ved at klikke her

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 6. september 2016